ter Braak psychotherapie

email praktijk@terbraakpsychotherapie.nl

tel  06 547 587 69

CONTACT

 

KWALITEITSSTATUUT

De overheid stelt per 1-1-2017 verplicht dat GGZ behandelaren een zogenaamd ‘kwaliteitsstatuut’ hebben. U kunt de meest recente versie hier vinden. 2022 GGZkwaliteitsstatuut AIM ter Braak

RECHTEN en PLICHTEN

Psychotherapie is gebonden aan wettelijke regels (o.a. over privacy en gedragsregels) die vastgelegd zijn in de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Een psychotherapeut dient zich te houden aan de beroepsethische regels zoals door de beroepsvereniging vastgesteld. Raadpleeg voor verdere informatie de cliëntenfolder. U kunt het privacy statement hier lezen.

KLACHTEN

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of over de behandeling kunt u die het beste samen met uw behandelaar bespreken. Als het niet lukt om de problemen samen op te lossen, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling conform de voorwaarden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten.

ROM

ROM (Routine Outcome Measurement) wordt door de overheid aan ons als behandelaar verplicht gesteld. Dit betekent dat aan u gevraagd kan worden om vragenlijsten in te vullen waarbij het deels kan gaan om meer zicht te krijgen op de klachten, deels om te kijken wat het effect van de behandeling is door het doen van voor- en nametingen. De praktijk is aangesloten bij Stichting vrijgevestigden ROMmen. Omdat op dit moment (2022) uw privacy en de zinvolheid van ROM in twijfel wordt getrokken, zullen uw gegevens niet worden doorgestuurd naar de Stichting Benchmark GGZ.

VERMELDING ZOALS VERPLICHT GESTELD DOOR DE NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Mocht u niet zo lang kunnen wachten of is er sprake van een crisis dan is het raadzaam direct contact met uw huisarts / verwijzer op te nemen om alternatieven te bespreken.