ter Braak psychotherapie

email praktijk@terbraakpsychotherapie.nl

tel  06 547 587 69

BEREIKBAARHEID

 

KWALITEITSSTATUUT

De overheid stelt per 1-1-2017 verplicht dat GGZ behandelaren een zogenaamd ‘kwaliteitsstatuut’ hebben. U kunt de meest recente versie hier vinden. 2022 GGZkwaliteitsstatuut AIM ter Braak

PRIVACY, RECHTEN en PLICHTEN

Psychotherapie is gebonden aan wettelijke regels (o.a. over privacy en gedragsregels) die vastgelegd zijn in de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Een psychotherapeut dient zich te houden aan de beroepsethische regels zoals door de beroepsvereniging vastgesteld. Raadpleeg voor verdere informatie de cliëntenfolder. U kunt het privacy statement hier lezen.

HONOS

Sinds de invoering van het Zorgprestatiemodel (2022) moeten GGZ-behandelaren verplicht werken met een HONOS+ vragenlijst om zo uw zorgvraag te bepalen die wordt uitgedrukt in een zorgvraagtype. Deze zorgvraagtypering wordt op de facturen vermeld, zodat de verzekeraars een landelijk beeld krijgen over de kenmerken van de cliënten die in zorg zijn en hoe hun problemen veranderen tijdens en na de behandeling. Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen kunt bij de intake een privacy overeenkomst tekenen, zodat de Zorgvraagtypering niet zal verschijnen op de factuur aan de verzekeraar. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.zorgprestatiemodel.nl/nieuws/zorgvraagtyperingstool-nza-online

 

KLACHTEN

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of over de behandeling kunt u die het beste samen met uw behandelaar bespreken. Als het niet lukt om de problemen samen op te lossen, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling conform de voorwaarden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling

VERMELDING ZOALS VERPLICHT GESTELD DOOR DE NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Mocht u niet zo lang kunnen wachten of is er sprake van een crisis dan is het raadzaam direct contact met uw huisarts / verwijzer op te nemen om alternatieven te bespreken.