ter Braak psychotherapie

email praktijk@terbraakpsychotherapie.nl

tel  06 547 587 69

PSYCHOTHERAPIE

De behandeling zal afhankelijk zijn van de klachten en de gewenste doelen. In de intake fase onderzoeken we waardoor de klachten zijn ontstaan en/of waardoor ze zijn verergerd. Omdat psychotherapie altijd maatwerk is, wordt in gezamenlijk overleg een persoonlijk plan opgesteld dat zal worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Het behandelplan kan tussentijds worden bijgesteld als daar aanleiding toe is.

Behandeling kan oa bestaan uit

Problematiek die in deze praktijk behandeld kan worden is onder meer

 

SUPERVISIE en LEERTHERAPIE

 

Supervisie is een noodzakelijk onderdeel in onder andere de opleiding tot EMDR therapeut of EMDR Practitioner. Het hele opleidingstraject ziet er als volgt uit:  EMDR Basistraining - Supervisie -  EMDR Vervolgtraining -  Supervisie en bijscholing - EMDR Europe Practitioner.

In de context van het eigen maken van EMDR is gekozen voor een model dat gebaseerd is op de snelheid van het leerproces van de individuele supervisant en de vaardigheden die inmiddels al bij hem/haar aanwezig zijn. Het supervisietraject in het kader van EMDR heeft dus alle kenmerken van competentiegestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat er door de VEN een aantal duidelijke criteria in de vorm van specifieke competenties zijn opgesteld waaraan de supervisant moet voldoen wil hij of zij aan een EMDR vervolgtraining kunnen deelnemen of na de vervolgtraining de registratie tot Practitioner verkrijgen.

Supervisie kan gegeven worden over het hele traject: na de basistraining en/of na de vervolgtraining en zowel voor Kinderen en Jeugd als voor Volwassenen.

Ik ben erkend als supervisor door de VEN, de VKJP en de NVP (tevens geregistreerd als leertherapeut).   snoopy