ter Braak psychotherapie

email praktijk@terbraakpsychotherapie.nl

tel  06 547 587 69

AANMELDING

Aanmelding kan telefonisch of per email na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist die daartoe een verwijsbrief schrijft. Aan de verwijsbrief van de huisarts worden door de ziektekostenverzekeraars en gemeenten de volgende eisen gesteld: datering vóór het eerste gesprek, vermelding van de NAW-gegevens van cliënt en verwijzer alsmede de AGB-code van de verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis waarvoor verwezen wordt en een expliciete keuze van de verwijzer voor Gespecialiseerde GGZ. Uw huisarts is hiervan op de hoogte. Na aanmelding wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om de behandelmogelijkheden te bespreken.

VERZEKERDE ZORG VOOR VOLWASSENEN (18+)

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Voor 2022  heeft de praktijk met bijna alle grote zorgverzekeraars contracten afgesloten. U krijgt de behandeling dan volledig vergoed, behalve uw wettelijk eigen risico voor alle medische zorg.

Met Menzis en nog een paar kleine verzekeraars is geen contract afgesloten. U zult de rekening eerst zelf moeten betalen en krijgt dan een deel (meestal ongeveer 70%) terug bij een naturapolis. Als u een restitutiepolis heeft krijgt u het marktconforme NZa tarief volledig vergoed (https://www.nza.nl/actueel/blijf-op-de-hoogte). Informeer tevoren goed bij uw verzekeraar waar u precies recht op heeft. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling. In beide gevallen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist.

VERZEKERDE ZORG VOOR KIND EN JEUGD (0-18)

Per 1 januari 2015 worden behandelingen in de Kinder- en Jeugd GGZ tot 18 jaar vergoed door de gemeenten en niet meer door de Zorgverzekeraars. De praktijk heeft contracten met de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn en Diemen. Behandelingen van kinderen of jongeren die in een van deze gemeenten staan ingeschreven worden volledig vergoed. Voor jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico. U heeft wel een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist of een verwijzing door de gemeente.

NIET VERZEKERDE ZORG

Indien er géén sprake is van een diagnose die valt onder de verzekerde zorg (Onverzekerde Prestatie, OVP) of als u verkiest de therapie geheel zelf te betalen is een verwijzing van de huisarts of specialist niet nodig. U betaalt de behandeling dan geheel zelf.

AFZEGGEN EN NO-SHOW

Wanneer u door omstandigheden een afspraak moet afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen (weekend niet meegerekend). Dit kan per email of telefonisch (voicemail inspreken). Bij niet verschijnen of afzeggen korter dan 24 uur van tevoren wordt een deel van de afgesproken tijd in rekening gebracht a € 75,00. Uw verzekeraar betaalt deze kosten NIET aan u terug.